Logo 7 CAM HIẾU LIÊM
  • Cam sành Hiếu Liêm

  • Bưởi da xanh Hiếu Liêm

  • Quýt đường Hiếu Liêm

  • Hươu Hiếu Liêm

  • Nhung Hươu Nai Hiếu Liêm

Giới thiệu

Thực phẩm sạch Hoàng Dung
 

Trên địa bàn xã Hiếu Liêm, mô hình trồng cam sành phát triển mạnh và tập trung ở hai ấp: 3, 4. Cho đến nay, có gần 100 hộ trồng những cây có múi, như: cam, quýt, bưởi… với diện tích gần 200 ha, riêng diện tích cam chiếm hơn 100 ha.

Với mong muốn xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến nơi tiêu thụ, nhằm tạo ra thương hiệu cam Hiếu Liêm đạt tiêu chuẩn VietGap, cung cấp ổn định cho thị trường trong nước, đặc biệt là các Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối… chúng tôi mạnh dạn thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch vụ - Du lịch sinh thái Hươu Nai Hiếu Liêm nhằm đáp ứng các nguyện vọng trên.

Xem thêm...

Video